Vad är rotavdrag?

Posted on
Viewed 428 Times
Rotavdrag, Privatpersoner, Bostadsrätt
Vad är rotavdrag?

Rotavdrag är till för privatpersoner

Rotavdrag är ett skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rot är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag. Däremot berättigar det inte avdrag för uppförande av nya hus eller byggnader. För att du ska ha rätt till avdraget gäller det att du äger och bor i eller i anslutning till den byggnad du önskar renovera, bygga om eller bygga till.

Med hur mycket kan rotavdraget gälla?

Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 100 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med rutavdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster avseende båda avdragen som får uppgå till 100 000 kronor. Avdraget ger berättigande till avdrag med 30 procent, men dock högst med 50 000 kronor.

På vilka sätt kan rotavdrag fås?

De finns tre sätt att få rotavdrag; du kan anlita en person med F-skatt, få en förmån som din arbetsgivare betalar eller anlita en privatperson som innehar A-skatt men inte bedriver enskild näringsverksamhet eller har F-skatt.
Was this answer helpful ? Yes / No